• Facebook

Kurskalender

Alle kursene holdes på norsk med mindre annet er oppgitt.


Tittel Start Varighet Meld på
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 07.08.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator07.08.20173 dager
S-301 Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)07.08.20173 dager
S-302 G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.707.08.20175 dager
S-306 Truck T1 og T4 mod 1.1-2.2-3.207.08.20173 dager
S-310 Vinsj modul O-2.3 & O-3.307.08.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11607.08.20173 dager
S-301B Løfteredskap mod. 2.308.08.20172 dager
S-306B Truck T1-T5 mod 2.2-3.208.08.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator (Eng)09.08.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator (Eng)09.08.20173 dager
S-303 G4 Traverskran modul 2.7-3.709.08.20173 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 10.08.20171 dager
S-322 G20 Fastmontert hydraulisk kran10.08.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 14.08.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator14.08.20173 dager
H-201 Grunnkurs i verne og miljø14.08.20174 dager
K-400 G00 - Generell del kontrollører modul K-G0014.08.20173 dager
S-314 Enkle løfteinnretninger, fallsikring O-2.214.08.20172 dager
S-315 Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.214.08.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11614.08.20173 dager
S-333 Simulator G5 Offshore kran Oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV No. 2.14 (Eng)16.08.20173 dager
H-207 Kjemikaliekurs18.08.20171 dager
S-321 Støping av sockets18.08.20171 dager
S-319 Fallsikring grunnleggende SFS anbefaling 03321.08.20171 dager
S-319 A og B Fallsikring og redning NOG 113 21.08.20173 dager
K-402 G-07 Kontroll av vinsjer taljer og spill, del 1 og 2 21.08.20175 dager
K-408 Kontroll av ståltau etter ISO 430921.08.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11621.08.20173 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 24.08.20171 dager
S-307 Stor truck T6-824.08.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 28.08.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator28.08.20173 dager
F-106 Stillas over 9 meter28.08.20174 dager
F-110 Stillas kontrollør28.08.20175 dager
F-107 Stillas over 2m - 5m (15t)28.08.20172 dager
H-203 Farlig gods IMDG28.08.20172 dager
S-311 Varme arbeider grunnleggende28.08.20171 dager
S-301 Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)28.08.20173 dager
S-302 G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.728.08.20175 dager
S-310 Vinsj modul O-2.3 & O-3.328.08.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11628.08.20173 dager
S-301B Løfteredskap mod. 2.329.08.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 30.08.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator30.08.20173 dager
S-303 G4 Traverskran modul 2.7-3.730.08.20173 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 31.08.20171 dager
S-322 G20 Fastmontert hydraulisk kran31.08.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 04.09.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator04.09.20173 dager
K-401 G11 Kontrollør løfteredskap (Eng)04.09.20175 dager
H-201 Grunnkurs i verne og miljø04.09.20174 dager
S-306 Truck T1 og T4 mod 1.1-2.2-3.204.09.20173 dager
S-312 G5 Offshorekran O-2.104.09.20175 dager
S-314 Enkle løfteinnretninger, fallsikring O-2.204.09.20172 dager
S-315 Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.204.09.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11604.09.20173 dager
S-306B Truck T1-T5 mod 2.2-3.205.09.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 06.09.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator06.09.20173 dager
S-315a Rigger kurs mod. O-3.206.09.20173 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 11.09.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator11.09.20173 dager
S-319 Fallsikring grunnleggende SFS anbefaling 03311.09.20171 dager
S-319 A og B Fallsikring og redning NOG 113 11.09.20173 dager
K-408 Kontroll av ståltau etter ISO 430911.09.20173 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 13.09.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator13.09.20173 dager
S-321 Støping av sockets15.09.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 18.09.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator18.09.20173 dager
S-311 Varme arbeider grunnleggende18.09.20171 dager
S-301 Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)18.09.20173 dager
S-302 G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.718.09.20175 dager
S-310 Vinsj modul O-2.3 & O-3.318.09.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11618.09.20173 dager
S-301B Løfteredskap mod. 2.319.09.20172 dager
H-207 Kjemikaliekurs19.09.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 20.09.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator20.09.20173 dager
S-303 G4 Traverskran modul 2.7-3.720.09.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11620.09.20173 dager
S-322 G20 Fastmontert hydraulisk kran21.09.20172 dager
H-201 Grunnkurs i verne og miljø25.09.20174 dager
K-403 G10 Kontroll av Hånddrevne kraner (manuelle taljer)25.09.20173 dager
S-306 Truck T1 og T4 mod 1.1-2.2-3.225.09.20173 dager
S-314 Enkle løfteinnretninger, fallsikring O-2.225.09.20172 dager
S-315 Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.225.09.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11625.09.20173 dager
S-306B Truck T1-T5 mod 2.2-3.226.09.20172 dager
S-315a Rigger kurs mod. O-3.227.09.20173 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 28.09.20171 dager
S-307 Stor truck T6-828.09.20171 dager
S-319 Fallsikring grunnleggende SFS anbefaling 03302.10.20171 dager
S-319 A og B Fallsikring og redning NOG 113 02.10.20173 dager
F-106 Stillas over 9 meter02.10.20174 dager
F-110 Stillas kontrollør02.10.20175 dager
F-107 Stillas over 2m - 5m (15t)02.10.20172 dager
K-401 G11 Kontrollør løfteredskap02.10.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11602.10.20173 dager
S-321 Støping av sockets05.10.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 09.10.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator09.10.20173 dager
H-203 Farlig gods IMDG09.10.20172 dager
K-408 Kontroll av ståltau etter ISO 430909.10.20173 dager
S-301 Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)09.10.20173 dager
S-302 G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.709.10.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11609.10.20173 dager
S-301B Løfteredskap mod. 2.310.10.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 11.10.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator11.10.20173 dager
S-303 G4 Traverskran modul 2.7-3.711.10.20173 dager
S-322 G20 Fastmontert hydraulisk kran12.10.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 16.10.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator16.10.20173 dager
H-201 Grunnkurs i verne og miljø16.10.20174 dager
S-314 Enkle løfteinnretninger, fallsikring O-2.216.10.20172 dager
S-315 Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 (Eng)16.10.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11616.10.20173 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 18.10.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator18.10.20173 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 19.10.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 23.10.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator23.10.20173 dager
S-319 Fallsikring grunnleggende SFS anbefaling 03323.10.20171 dager
S-319 A og B Fallsikring og redning NOG 113 23.10.20173 dager
S-310 Vinsj modul O-2.3 & O-3.323.10.20173 dager
S-312 G5 Offshorekran O-2.1 (Eng)23.10.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11623.10.20173 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator (Eng)25.10.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator (Eng)25.10.20173 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 30.10.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator30.10.20173 dager
K-400 G00 - Generell del kontrollører modul K-G0030.10.20173 dager
S-301 Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)30.10.20173 dager
S-302 G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.730.10.20175 dager
S-306 Truck T1 og T4 mod 1.1-2.2-3.230.10.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11630.10.20173 dager
S-301B Løfteredskap mod. 2.331.10.20172 dager
S-306B Truck T1-T5 mod 2.2-3.231.10.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 01.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator01.11.20173 dager
S-303 G4 Traverskran modul 2.7-3.701.11.20173 dager
H-207 Kjemikaliekurs01.11.20171 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 02.11.20171 dager
S-322 G20 Fastmontert hydraulisk kran02.11.20172 dager
S-321 Støping av sockets03.11.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 06.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator06.11.20173 dager
H-201 Grunnkurs i verne og miljø06.11.20174 dager
K-402 G-07 Kontroll av vinsjer taljer og spill, del 1 og 2 06.11.20175 dager
S-306 Truck T1 og T4 mod 1.1-2.2-3.206.11.20173 dager
S-314 Enkle løfteinnretninger, fallsikring O-2.206.11.20172 dager
S-315 Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.206.11.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11606.11.20173 dager
S-306B Truck T1-T5 mod 2.2-3.207.11.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 08.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator08.11.20173 dager
S-307 Stor truck T6-809.11.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 13.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator13.11.20173 dager
K-403 G10 Kontroll av Hånddrevne kraner (manuelle taljer)13.11.20173 dager
K-408 Kontroll av ståltau etter ISO 430913.11.20173 dager
S-310 Vinsj modul O-2.3 & O-3.313.11.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11613.11.20173 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 15.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator15.11.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11615.11.20173 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 16.11.20171 dager
S-311 Varme arbeider grunnleggende16.11.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 20.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator20.11.20173 dager
S-319 Fallsikring grunnleggende SFS anbefaling 03320.11.20171 dager
S-319 A og B Fallsikring og redning NOG 113 20.11.20173 dager
H-203 Farlig gods IMDG20.11.20172 dager
S-301 Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)20.11.20173 dager
S-302 G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.720.11.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11620.11.20173 dager
S-301B Løfteredskap mod. 2.321.11.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 22.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator22.11.20173 dager
S-303 G4 Traverskran modul 2.7-3.722.11.20173 dager
S-322 G20 Fastmontert hydraulisk kran23.11.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 27.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator27.11.20173 dager
H-201 Grunnkurs i verne og miljø27.11.20174 dager
K-401 G11 Kontrollør løfteredskap27.11.20175 dager
S-306 Truck T1 og T4 mod 1.1-2.2-3.227.11.20173 dager
S-314 Enkle løfteinnretninger, fallsikring O-2.227.11.20172 dager
S-315 Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.227.11.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11627.11.20173 dager
S-306B Truck T1-T5 mod 2.2-3.228.11.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 29.11.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator29.11.20173 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 04.12.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator04.12.20173 dager
S-319 Fallsikring grunnleggende SFS anbefaling 03304.12.20171 dager
S-319 A og B Fallsikring og redning NOG 113 04.12.20173 dager
F-106 Stillas over 9 meter04.12.20174 dager
F-110 Stillas kontrollør04.12.20175 dager
F-107 Stillas over 2m - 5m (15t)04.12.20172 dager
S-310 Vinsj modul O-2.3 & O-3.304.12.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11604.12.20173 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 06.12.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator06.12.20173 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 07.12.20171 dager
S-321 Støping av sockets08.12.20171 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 11.12.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator11.12.20173 dager
H-201 Grunnkurs i verne og miljø11.12.20174 dager
H-207 Kjemikaliekurs11.12.20171 dager
K-408 Kontroll av ståltau etter ISO 430911.12.20173 dager
S-301 Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)11.12.20173 dager
S-302 G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.711.12.20175 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11611.12.20173 dager
S-301B Løfteredskap mod. 2.312.12.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 13.12.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator13.12.20173 dager
S-303 G4 Traverskran modul 2.7-3.713.12.20173 dager
S-318 Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 11613.12.20173 dager
S-322 G20 Fastmontert hydraulisk kran14.12.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 18.12.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator18.12.20173 dager
S-306 Truck T1 og T4 mod 1.1-2.2-3.218.12.20174 dager
S-310 Vinsj modul O-2.3 & O-3.318.12.20173 dager
S-314 Enkle løfteinnretninger, fallsikring O-2.218.12.20172 dager
S-315 Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.218.12.20175 dager
S-306B Truck T1-T5 mod 2.2-3.219.12.20172 dager
S-328 G5 Offshore kran repetisjon med simulator 20.12.20173 dager
S-329 Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator20.12.20173 dager
S-319 Rep Fallsikring og redning repetisjon 21.12.20171 dager