Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)05.06.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1) [Engelsk]12.06.20233 dagerKurs fullt
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)26.06.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)14.08.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1) [Engelsk]21.08.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)28.08.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)11.09.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)25.09.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)09.10.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)23.10.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)06.11.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)20.11.20233 dagerPåmelding
Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)11.12.20233 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som skal bruke arbeidsutstyr, samt personell som er del av administrative og operasjonelle aktiviteter med løfteredskap

Minimum deltakelse å passere

90% (maksimum 2 timer)

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås

Avslutningsprøve

Teori del 1 modul 1.1 Minimum antall spørsmål: 30Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå: 80%Teori del 2 modul 2.3 Antall oppgaver: 30Maksimal tid for prøve: 1 time Minimum score for å bestå: 80%

Kurs emner

Innledning
Lover og forskrifter
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Ytre miljø
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
Kjennskap til farlig gods, merking og håndtering
Løfteredskap
Løfteredskapstabeller
Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio)
Praktisk bruk av løfteredskap
Øvingsoppgaver
Eksamen Modul 1.1
Eksamen Modul 2.3

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

Skal vedlikeholdes i tråd med Norsok R-003