G5 Offshore kran repetisjon med simulator


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 15.04.20243 dagerKurs fullt
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 06.05.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 13.05.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 21.05.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 03.06.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 10.06.20243 dagerKurs fullt
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 17.06.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 26.06.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 12.08.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 19.08.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 02.09.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 09.09.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 23.09.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 30.09.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 14.10.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 21.10.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 04.11.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 11.11.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 25.11.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 02.12.20243 dagerPåmelding
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 16.12.20243 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

4

Forhåndskunnskaper

Eleven må ha G5 Operatør sertifikat

Minimum antall påmeldte

1

Målgruppen

Kranførere som skal gjennomføre repetisjonskurs i tråd med NORSOK R-003

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngåsOpplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2 juli 2004. som omfatter; interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder

Avslutningsprøve

Teori:

Minimum antall spørsmål: 30

Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 time

Minimum score for å bestå prøven: 80% 

Praksis:

Antall oppgaver: 4

Kurs emner

Lover, forskrifter, standarder, bruksanvisning
Norsok R-003
Sikker bruk av løfteutstyr
Løfting av personell
Ulike typer løfteredskap
Kritiske løfteoperasjoner
Roller og ansvar
Risikovurdering av arbeidsoperasjoner
Kranens begrensninger sikkerhets systemer
Lastediagrammer
Håndtering av kran
Kommunikasjon
Materialhåndtering
Barrierer
Evakueringsrutiner
Kontroll av løfteutstyr
Dokumentasjon
Samløft
Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til kandidater som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføringen, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

Maks 3 år for operatør ( NORSOK R-003)