Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator


Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

24

Maksimalt antall påmeldte

4 ( Operatør, Anhuker, signalgiver og operasjonell ansvarlig)

Forhåndskunnskaper

Operator : G5 sertifikatAnhuker/signalgiver: M-1.1-2.3 alt 0-1.1Operasjonel ansvarlig person: M-1.1-2.3 alt 0-1.1.

Minimum antall påmeldte

1 ( Operatør)

Målgruppen

Dekksbesetning ombord på installasjoner offshore ( Kranoperatører, anhuker, signalgiver og operasjonell ansvarlig person).

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse. Dette for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Avslutningsprøve

Teori:

Minimum antall spørsmål: 30

Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 time

Minimum score for å bestå: 80%

Praksis:

Minimum oppgaver: 1

Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 time

Minimum score for å bestå: 80%

Kurs emner

Lover, forskrifter, standarder
Norsok R-003
Risikovurdering av arbeidsoperasjoner
Kommunikasjon
Materialhåndtering
Barrierer
Evakueringsrutiner
Kontroll av løfteutstyr
Dokumentasjon
Samløft
Roller og ansvar
Valg av løfteutstyr
Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføringen, kandidatens navn og fødselsdato samt være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

Maks 3 år for operatør ( NORSOK R-003)