Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper


Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen


Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Å gi personer som skal undervise truckførere kunnskaper og øvelse i teoretisk og praktisk undervisning innen fagområdet.

Avslutningsprøve


Kurs emner

Innledning
Planlegging / forberedelse av minimum 2 øvingsinstruksjoner
Øvingsinstruksjon 1 Lover ,forskrifter, standarder og regler vedr. bruk av trucker
Øvingsinstruksjon 2 Arbeidsoppgaver og ansvar, definisjoner og navn på komponenter
Øvingsinstruksjon 3 Trucktyper og deres bruksområder
Øvingsinstruksjon 4 Tilleggsutstyr til trucker
Øvingsinstruksjon 5 Eksempler på uhell og ulykker med Trucker.
Øvingsinstruksjon 6 Truckens konstruksjon og virkemåte
Øvingsinstruksjon 7 Kontroll- og rapportering av kontroll før kjøring starter.
Øvingsinstruksjon 8 Kontroll- og rapportering av periodisk- og sakkyndig kontroll.
Øvingsinstruksjon 9 Stabilitet
Øvingsinstruksjon 10 Godshåndtering - 1
Øvingsinstruksjon 11 Godshåndtering - 2
Øvingsinstruksjon 12 Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
Veiledning for den praktiske delen av føreropplæringen
Retningslinjer for gjennomføring av avsluttende prøver ved opplæring av førere

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar SGS retningslinjer