Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8t

Maksimalt antall påmeldte

20

Forhåndskunnskaper

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er:NORSOK standardene R-003N alt. R-005N, Sikker bruk av løfteutstyr

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personer som skal inneha rollen som Teknisk Ansvarlig

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Hovedmålet med opplæringen er å gi teknisk ansvarlig tilstrekkelige kunnskaper om krav til til vedlikehold og sakkyndig kontroll på kraner og annet løfteutstyr. Videre skal opplæringen gi deltakerne kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.

Avslutningsprøve

Læretiltaket skal avsluttes med en prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med læretiltakets hoved- og delmål. Avsluttende prøve skal bestås med minimum 80% riktig besvarelse av antall oppgaver.

Kurs emner

Innledning
Roller og ansvar
Sakkyndig virksomhet, vedlegg H Norsok R-003
Kvalitetssikring
Kontroller
Dokumentasjon
Oppfølging
Vedlikehold vedlegg G Norsok R-003
Øvelser
Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem