Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

5-8

Maksimalt antall påmeldte

10

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck klasse T1 (Dokumentert opplæring)

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren i kl. 1 en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.Avslutningsprøve

Teori prøve

Kurs emner

Introduksjon
Trucktyper og tilleggsutstyr
Konstruksjon "aktuell truck"
Kontroll og rapportering
Stabilitet
Godshåndtering
Praktisk bruk

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem