Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

Min. modul 1.1

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Personell som skal bruke arbeidsutstyr, samt personell som er del av administrative og operasjonelle aktiviteter med løfteredskap

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås

Avslutningsprøve

Teori  modul 2.3 Antall oppgaver: 30 Maksimal tid for prøve: 45 min. Minimum score for å bestå: 80%

Kurs emner

Innledning
Løfteredskap
Løfteredskapstabeller
Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio)
Praktisk bruk av løfteredskap
Øvingsoppgaver
Eksamen Modul 2.3

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem