Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12

Forhåndskunnskaper

Løfteredskap, Offshore kran sertifikat, praktisk erfaring


Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal utøve rollen som fadder for personell under opplæring innen kraner og løfteoperasjoner.

Minimum deltakelse å passere

90

Kurs mål

Hovedmålet med læretiltaket er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bruke løfteinnretninger, og personell som skal bli dekksoperatører.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kurs emner

Innledning
Fadder
Opplæringsplan
Regelverk
Roller og ansvar
Kompetansekrav
Hendelser
Løfteutstyr
Fadderavtale
Observasjonsteknikk
Kommunikasjon
Praktisk trening
Sikre løfteoperasjoner
Teoretisk prøve

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem