Ingen kurs datoer tilgjengelig, vennligst ta kontakt.

Detaljer om kurset

Varighet

8

Maksimalt antall påmeldte

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør per 6 elever)

Forhåndskunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Opplæringen er tilrettelagt for alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, eller som har ansvar med tilknytning til kjemikaliebehandling.

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kurs emner

Innledning
Forskrifter
Farlige kjemikalier
CLP
Risikovurdering
Klassifisering av kjemikalier
Stoffkartotek
Oppbevaring og håndtering
Yrkeshygiene, Miljø
Sikkerhetsdatablad
Verneutstyr
Håndtering av kjemikalier
Arbeid hvor kjemikalier kan utgjør en fare
Nødvendige vernetiltak

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem