S-302 - G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7

Kurslengde:

48 Timer

Inntakskrav:

Ingen forkunnskap kreves

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter kran

Kurset målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngåsOpplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Praktisk forståelse for prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, montering, kjøremåte, løftekapasitet og sikkerhetsutstyr mot overlastArbeidsoppgaver vil kunne kompensere for noen timer.

Kursinnhold:

Innledning
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Modul 2.3 Løfteredskap (O-1.1)
Krav til kranfører
Bruksområder for traverskraner
Ulykker med bro- og traverskraner
Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
Hovedkomponenter på bro- og traverskraner
Elektrisk og hydraulisk anlegg
Sikkerhetsbrytere (Overlastbryter)
Ståltau/blokk
Sertifisering/dokumentasjon
Kontroll og vedlikehold
Arbeidsoppgaver
Praktisk bruk av løfteredskap
Øvingsoppgaver
Kjøreteknikk
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori min. 30 spørsmålPraktisk prøve gjennomføres etter at kandidaten har i tråd med fadderavtale dokumentert min. 40 timer praksis

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7 05.08.2019 5 dager
G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7(Engelsk) 19.08.2019 5 dager
G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7 26.08.2019 5 dager
G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7 16.09.2019 5 dager
G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7 07.10.2019 5 dager
G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7 28.10.2019 5 dager
G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7 18.11.2019 5 dager
G4 Traverskran modul 1.1-2.3-2.7-3.7 09.12.2019 5 dager