S-319 - Fallsikring Grunnleggende

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

ingen

Målgruppe:

Opplæringen er tilrettelagt for personell som skal ha repetisjon innen fallsikring/redningsteam om bord på installasjoner

Kurset målsetning:

Målsetningen med opplæringener at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiskeog praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr ogriktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning avpersonell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling avpersonell etter fallulykke

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk
Hendelser
Fallsikringsutstyr
Kunnskap om metoder
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Risikovurdering (praksis)
Praktisk trening
Praktisk evaluering

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Practisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Fallsikring Grunnleggende(Engelsk) 16.09.2019 1 dager Fullt
Fallsikring Grunnleggende 30.09.2019 1 dager
Fallsikring Grunnleggende 21.10.2019 1 dager
Fallsikring Grunnleggende(Engelsk) 11.11.2019 1 dager
Fallsikring Grunnleggende 02.12.2019 1 dager