S-300 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1.1

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Ingen forkunnskaper

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck, løfteredskap og masseforflytningsmaskiner

Kurset målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi førere med arbeidsutstyr nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av dette slik at uhell og ulykker unngås

Kursinnhold:

Innledning
Lover og forskrifter
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Ytre miljø,
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
Farlig gods - Merking og håndtering

Maksimalt antall kandidater:

24

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Grunnmodulen avsluttes med en skriftlig prøve ( 1 time) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon