S-333 - Simulator G5 Offshore kran Oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV No. 2.14

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Kandidaten skal kunne dokumentere å ha gjennomført tilsvarende moduler som opplæringsløpet tilsier; Løfteredskap (Stroppe/Anhuker kurs), VHF kurs, Offshore kran step 1-2-3, praksis som offshore kranførerOperatører som kun har tilsvarende step 1-2 og ikke har gjennomført praktisk eksamen offshore med sensor (step 3), må i tillegg gjennomføre dette etter endt kurs

Målgruppe:

Kranførere med kranfører lisenser for offshore kraner gjennomført eksempelvis i Storbritania, Nederland eller Danmark

Kurset målsetning:

Målsetningen med kurset er å gi operatører med andre offshore kran sertifikat (danske, hollandske eller engelske) en oppgradering innen norsk regelverk og en oppdatering av offshore kran (teknisk kunnskap) av EN 13852. Videre skal man kunne verifisere kunnskap i tråd med opplæringsplan O-2.1 Offshore kran kompetanse

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk
Standard EN 13852
(Arbeidsmiljøloven,Aktivitetsforskriften,NORSOK R-003)
Styrende dokumentasjon
Krav til operatør
Kranens bruksområder, begrensninger
Sikkerhetsfunksjoner
Nødprosedyrer
Sikker bruk av offshore kran
Praktisk verifikasjon, kontroll og vedlikehold
Kommunikasjon
Praktisk trening på simulator
Eksamen teori, praksis

Maksimalt antall kandidater:

4

Minimum antall kandidater

2

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori:Minimum antall spørsmål: 30Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 timeMinimum score for å bestå: 80%Praksis i simulator:Minimum oppgaver: 1Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 timeMinimum score for å bestå: 100%

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

3 år

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon