H-210 - Innføring i Norsok R-002

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Ingen

Målgruppe:

Teknisk personell, engineeringsselskaper, fabrikanter, leverandører, sakkyndig virksomheter, konsulentselskaper, innkjøpere, osv.

Kurset målsetning:

Kurset tar utgangspunkt i NORSOK standarden R-002 Lifting equipment, og gjelder for tekniske krav til løfteinnretninger og tilbehør på alle faste og flytende installasjoner, flyttbare innretninger, lektere og skip, samt på landbaserte anlegg der petroleumsvirksomhet utføres. Gjennom deltakelse på dette kurset vil en få økt kompetanse og forståelse for tolkninger og bruksområder for NORSOK standarden R-002. Kurset tar sikte på å gi en praktisk innsikt i bruk av standarden.

Kursinnhold:

Innledning
Generelle sikkerhetskrav
Felles krav
A. Utsettingsarrangement for redningsmidler
B. Materialhåndtering
C. Løfteredskap
D. Løfteutstyr i boreområdet
E. Heiser
F. Transportable enheter
G. Kraner
H. Fundamenter
I. Forløper til MOB båter
J. Løfteører og sjakler
K. Høy risiko områder

Maksimalt antall kandidater:

24

Minimum antall kandidater

6

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve


Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon, om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn, og fødselsdato og signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I henhold til selskapets egne prosedyrer

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, instruktørkurs, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Innføring i Norsok R-002 18.10.2019 1 dager
Innføring i Norsok R-002 08.11.2019 1 dager