S-315a - Rigger kurs mod. O-3.2

Kurslengde:

32 Timer

Inntakskrav:

Skal ha gjennomført:Modul O- 1.1 (24 timer) Bruk av løfteredskap (Stroppekurs)Modul O- 2.2 (16 timer) Fallsikring og enkle løfteinnretninger

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:

Teori
Bruksattester
Regelverk
Struktur
Hjelpeverktøy
Verneutstyr

Praksis
Praktisk øvelser
Planlegging av operasjoner
Sikker Jobb Analyse
Prosedyrer
Valg og kontroll av løfteredskap
Riktig stropping
Bruk av barriere/sperremateriell
Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last
Riktig bruk av verneutstyr
Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori min. 30 spm.Praktisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Norsok R-003

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Rigger kurs mod. O-3.2 14.08.2019 3 dager
Rigger kurs mod. O-3.2 04.09.2019 3 dager
Rigger kurs mod. O-3.2 02.10.2019 3 dager
Rigger kurs mod. O-3.2 23.10.2019 3 dager
Rigger kurs mod. O-3.2 13.11.2019 3 dager
Rigger kurs mod. O-3.2 04.12.2019 3 dager