S-308 - Personløfter

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Minimum 18 år

Målgruppe:

Personell som i sitt virke vil komme til å bruke personløfter i arbeidssammenheng

Kurset målsetning:

Ved gjennomført kurs for førere av personløftere skal kursdeltageren vise gjennom en teoretisk og praktisk prøve at han/hun kan betjene og føre en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk
Ulykker
konstruksjon og virkemåte
Stabilitet
Kjennskap, bruk og kontroll
Klasseinndeling
Utpakking/nedpakking av personløfter
Daglig kontroll
Oppstilling
Bruk- og sikkerhetsbestemmmelser
Kommunikasjon
Personlig verneutstyr
Eksamen

Praktisk operasjon på aktuell personløfter
A Manuelt flyttbare og tilhenger monterte personløftere
B Alle personløftere operert fra kurv/plattform
C Personløfter påmontert bil/kjøretøy

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon