H-208 - O-2.7 Håndtering av Farlig gods

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Ingen

Målgruppe:

Personell som trenger kjennskap til farlig gods, kjemikalier, (personell som skal motta farlig gods/kjemikalier og som ikke er ansvarlig for dokumentasjon

Kurset målsetning:

Hovedmålet med opplæringen er at man med kjennskap til farlig gods, skal sikre at all håndtering av kjemikalier, eksplosiver, og radioaktivt materiale, foregår på en slik måte at arbeidsmiljø og ytre miljø blir tilstrekkelig ivaretatt, samt at aktuelle lover og forskrifter blir overholdt.

Kursinnhold:

Innledning
Myndighetskrav, forskrifter, standarder
Regelverk relatert farlig gods, farlig avfall
Definisjon hva er farlig gods/farlig avfall
Klassifisering og identifisering
Farene og risiko ved håndtering og transport
Stofftabellen
Emballere farlig gods/avfall
Håndtering og transport
Samlasting
NOG retningslinje 116
Merking og fareseddel
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

iht. selskapets egne prosedyrer

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon