S-318 - Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Løfteredskap / Stroppekurs  modul 1.1-2.3 alternativt O-1.1 

Målgruppe:

Personell som leder, koordinerer og arbeider med sikring av last

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjeden fra leverandør til kunde og visa versa for å sikre at uønskede hendelser ikke forårsakes

Kursinnhold:

Innledning
Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering
Risikovurdering
Regelverk, standarder og NOG's veiledning
Dokumentasjon
Personlig verneutstyr
Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking
Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr,
Praktisk trening:
- Bruk av personlig verneutstyr
- Gjennomføring av brukerkontroll
- Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last
- Riktig bruk av hjelpeverktøy
- Kontrollister
- Sikkerhet under operasjon
- Bruk av barrierer
-Teoretisk og praktisk eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teoretisk og praktisk prøve.Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig flervalgsprøve.Den skriftlige prøven består av 30 spørsmål. Det kreves minst 24 riktige svar.Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om, og kan vise:• Riktig bruk av personlig verneutstyr• Brukerkontroll av lastbærere og vurdere om den kan brukes eller ikke• Planlegge å gjennomføre pakking og sikring av en gitt last – Korrekt sikring av arbeidsområde – Riktig lastbærer – Riktig bruk av ulike lastsikringsutstyrDen praktiske prøven vurderes som bestått dersom elementene som er oppført under gir min. karakteren 4 i snitt, og minimum karakteren 2 i et del-element på en karakterskala fra 1 – 6 der 6 er best.:• gjennomføringen av lastsikring• brukerkontroll av lastbærer• bruk av lastsikringsutstyr• sikkerhet under lastsikringen

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 17.06.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116(Engelsk) 24.06.2019 3 dager Fullt
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 05.08.2019 3 dager Fullt
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 12.08.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116(Engelsk) 19.08.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116(Engelsk) 26.08.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 09.09.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 23.09.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 07.10.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 21.10.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 04.11.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 25.11.2019 3 dager
Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. NOG 116 09.12.2019 3 dager