Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  • Ytre miljø,
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
  • Farlig gods – Merking og håndtering

Målsetting

Hensikten med opplæringen er å gi førere med arbeidsutstyr nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av dette slik at uhell og ulykker unngås

Inntakskrav

Ingen forkunnskaper

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck, løfteredskap og masseforflytningsmaskiner

Avslutningsprøve

Grunnmodulen avsluttes med en skriftlig prøve ( 1 time) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator