Bruk av Fallsikringsutstyr

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 4 timer

Kursinnhold

  • Introduksjon
  • Lovverk, forskrifter og standarder
  • Risiko ved arbeid i høyden
  • Fall, fallkrefter og belastninger
  • Tiltak for å redusere risiko for fall
  • Kollektive vernetiltak
  • Personlig fallforhindrende tiltak og forankringer
  • Tiltak for å dempe konsekvensen av fall
  • Personlig verneutstyr (PVU)
  • Kjennskap til beredskap ved arbeid i høyden

Målsetting

Etter endt kurs skal elevene kjenne til lover, regler, standarder og retningslinjer som regulerer aktivitetenUtover dette ha kjennskap til risikohåndtering, konsekvenser av et fall i fallsikringsutstyr og kjennskap til det fallsikringsutstyr bedriften bruker

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe

Kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder

Avslutningsprøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator