DROPS Fallende gjenstander

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Null filosofi
  • Å forstå og definere hva som er en potensielt fallende gjenstand
  • Å identifisere metoder for å kontrollere og forebygge
  • Observasjonsteknikk
  • Å ha en klar forståelse av roller og ansvar
  • Beste praksis
  • Praktisk trening

Målsetting

Formålet med kurset er å gi en forståelse om hva er en potensiell fare for fallende gjenstander, hvordan identifisere og forebygge, samtidig gi en klar forståelse av roller og ansvar.

Inntakskrav

Ingen krav

Målgruppe

Alle som i sitt virke hvor der er potensielt fare for fallende gjenstander

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.