Entring av tanker

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Regelverk
 • Definisjoner (farlige gasser)
 • Ansvar og plikter
 • Hva er entring av tanker
 • Arbeidstillatelse
 • Riktig bruk av personlig verneutstyr,
 • Bruk av gassmåler (målinger)
 • Risikovurdering av arbeid i tanker,
 • Bruk av BES vakt
 • Planlegging av redningsoperasjoner,
 • Redningsutstyr, (Roll gliss, tripod, fallblokk, RSQ osv.)
 • Praktiske øvelser
 • Evaluering

Målsetting

Kursets hovedmålsetning er å bevisstgjøre brukere, redningspersoner og BES vakter i deres arbeid og dermed forebygge uønskede hendelser

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe

Kurset er beregnet for personell som skal gjennomføre inspeksjon, utføre arbeid osv. inne i trange rom, tanker

Avslutningsprøve

Teori prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.