Fallsikring Grunnleggende

 • 26.06.2024 - 26.06.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 05.08.2024 - 05.08.2024

  0 Tilgjengelig

  Norsk

  Fullt
 • 26.08.2024 - 26.08.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 13.09.2024 - 13.09.2024

  1 Tilgjengelig

  Norsk

 • 16.09.2024 - 16.09.2024

  9 Tilgjengelig

  Norsk

 • 07.10.2024 - 07.10.2024

  10 Tilgjengelig

  Norsk

 • 28.10.2024 - 28.10.2024

  10 Tilgjengelig

  Norsk

 • 18.11.2024 - 18.11.2024

  9 Tilgjengelig

  Norsk

 • 09.12.2024 - 09.12.2024

  10 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Regelverk
 • Hendelser
 • Fallsikringsutstyr
 • Kunnskap om metoder
 • Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
 • Risikovurdering (praksis)
 • Praktisk trening
 • Praktisk evaluering

Målsetting

Målsetningen med opplæringener at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiskeog praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning avpersonell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke

Inntakskrav

ingen

Målgruppe

Opplæringen er tilrettelagt for personell som skal Offshore 

Avslutningsprøve

Praktisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator