Fallsikring og redning 2 dg

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 16 timer

Kursinnhold

 • Innledning
 • Regelverk
 • Gjennomgang av ulykker og hendelser
 • Redningstjenesten
 • Utstyr
 • Rutiner ved arbeid i høyden
 • Risikovurdering
 • Ledelse, skadested
 • Stress og stressmestring
 • Hengetrauma, HLR
 • Redningsøvelser
 • Evaluering

Målsetting

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring er fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallredning og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder Spesielt viktig er det at deltakerne får grundig kunnskap om hendelser og årsakene til disse

Inntakskrav

Grunnleggende fallsikring og redning NOG 113

Målgruppe

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningsteam om bord på en installasjon men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av bruk av fallsikrings/redningsutstyr

Avslutningsprøve

Teoretisk/praktisk  prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator