Fallsikring og redning

 • 05.08.2024 - 07.08.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 26.08.2024 - 28.08.2024

  2 Tilgjengelig

  Norsk

 • 16.09.2024 - 18.09.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 07.10.2024 - 09.10.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 28.10.2024 - 30.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 18.11.2024 - 20.11.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 09.12.2024 - 11.12.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Regelverk, retningslinjer
 • Beste praksis
 • Risikovurdering
 • Fallsikringsutstyr
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Kunnskap om utstyr og metoder
 • Utstyrets begrensninger og muligheter
 • Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
 • Konsekvenser av fall
 • Praktiske og teoretisk redningsøvelser
 • Planlegging og risikovurdering, redning
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Redningsinnsats m/friskluftsutstyr
 • Redning av fritt hengende person
 • Redning fra tanker/trange rom
 • Redning over åpen sjø
 • Nedfiring / heising av person
 • Stabilisering av person
 • Kunnskap om hengetraume
 • Teoretisk/Praktisk eksamen

Målsetting

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningslag om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings/redningsutstyr

Avslutningsprøve

En praktisk prøve og en teoretisk prøve min. 20 spørsmål

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator