G00 – Generell del kontrollører modul K-G00

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Lover og forskrifter
  • Standarder
  • Materiallære
  • Ansvarsforhold/forsikringer
  • Ståltau
  • Løfteredskap
  • Øvingsoppgaver
  • Eksamen

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger. Kurset er en modul som må være gjennomført før man starter på spesialutdannelse for den enkelte krantype.Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.

Inntakskrav

Min. 18 år ved kursets begynnelse

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil gjennomføre kontroll av løfteredskap og kran.

Avslutningsprøve

Teori 50 spørsmål

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator