G04-1 Kontrollør Traverskran teori

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Forskrifter/standarder
 • Oppbygning og konstruksjon
 • Komponentlære
 • Ståltau
 • Elektrisk anlegg
 • Sertifiseringsregler
 • Kontrollprosedyrer
 • Sjekklister
 • Instruksjonsbøker
 • øvingsoppgaver
 • Eksamen

Målsetting

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging og konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler, kontrollprosedyrer,sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G04 Bro-/traverskraner.

Inntakskrav

Minimum 18 år ved kursets begynnelse.Modul K-G00 Generell del løfteinnretninger

Målgruppe

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G04 Traverskran

Avslutningsprøve

Teori eksamen ca. 30 spørsmål

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.