G04-2 Kontrollør Bro-/Traverskran Praksis

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 36 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Praktisk øvelse i betjening av traverskran
  • Praktisk øvelse i kontroll
  • Kontrollprosedyrer
  • Rapportskriving
  • Verktøy og utstyr
  • Eksamensprøver

Målsetting

Etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G04

Inntakskrav

Minimum 18 år ved kursets begynnelseModul K-G00 Generell del løfteinnretningerModul K-G04-1 Bro-/traverskraner – teori

Målgruppe

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G04 Traverskran

Avslutningsprøve

Praktisk prøve omfatter:• Kontrollprosedyrer og sjekklister• Verktøy og utstyr• Kontroll• Rapportskriving

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.