G08-1 Kontrollør av Lastebilkran/Fastmontert hydraulisk kran – Praksis (G08/G20)

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 36 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Praktisk øvelse i betjening av lastebilkran
  • Praktisk øvelse i kontroll
  • Kontrollprosedyrer
  • Rapportskriving
  • Verktøy og utstyr
  • Eksamensprøver

Målsetting

Etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G08 (G20)

Inntakskrav

Minimum 18 år ved kursets begynnelse.Modul K-G00 Generell del løfteinnretningerModul K-G08-1 Lastebilkraner – teori

Målgruppe

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G08 Lastebilkran

Avslutningsprøve

Praktisk prøve omfatter:• Kontrollprosedyrer og sjekklister• Verktøy og utstyr• Kontroll• Rapportskriving

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.