G1 Mobilkran modul 3.4

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 16 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Hovedkomponenter
  • Kontrollpunkter
  • Oppstilling og betjening
  • Veltelinje og stabilitet i praksis
  • Overlastsikringsutstyr
  • Praktisk bruk av løfteredskap
  • Lastediagram
  • Kjøreteknikk
  • Krokblokk
  • Ekstrautstyr

Målsetting

Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranfører en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkran, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Inntakskrav

Modul 1.1 (8 timer), modul 2.3 (16 timer) og modul 2.4 (32 timer) skal være gjennomført.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter mobil kran

Avslutningsprøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator