G10 Kontroll av Hånddrevne kraner (manuelle taljer)

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 24 timer

Kursinnhold

  • Innledning
  • Regelverk
  • Hånddrevne kraner: Jekketaljer, klokketaljer osv.
  • Oppbygning, sert. merking, kontroll og kasseringsregler
  • Kontrollprosedyrer
  • Ståltau, kjetting,
  • Utfylling av sertifikater, bruk av manualer,
  • Praktisk trening, sjekklister, manualer, prosedyrer
  • Teoretisk og praktisk eksamen

Målsetting

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskifter, standarder, oppbygging, sertifisering, merking, kontroll og kasseringsregler for forskjellige typer manuelle taljer, samt kontrollprosedyrer og utfylling av sertifikater ogkontrollrapporter

Inntakskrav

Minimum 18 år ved kursets begynnelse

Målgruppe

Personell som ønsker kontrollørkompetanse innen G10

Avslutningsprøve

Teori eksamen

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator