G2 Tårnkran modul 2.5

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 24 timer

Kursinnhold

 • Innledning med krav til kranfører
 • Bruksområder for tårn, portal og traverskraner
 • Ulykker med tårnkraner
 • Mekanikk, vindkrefter
 • Oppbygning, konstruksjon
 • Kranbaner, fundament og støtteben
 • Elektrisk anlegg
 • Sikkerhetsbrytere
 • Ståltau/blokk
 • Lastediagram
 • Sertifisering /dokumentasjon
 • Kontroll og vedlikehold
 • Oppstilling
 • Eksamen

Målsetting

Hovedmålsetningen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av tårnkraner slik at ulykker ved bruk unngås

Inntakskrav

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og 2.3

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter tårnkran

Avslutningsprøve

Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator