G5 Offshore kran repetisjon med simulator

 • 26.06.2024 - 28.06.2024

  0 Tilgjengelig

  Norsk

  Fullt
 • 12.08.2024 - 14.08.2024

  3 Tilgjengelig

  Norsk

 • 19.08.2024 - 21.08.2024

  0 Tilgjengelig

  Engelsk

  Fullt
 • 02.09.2024 - 04.09.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 09.09.2024 - 11.09.2024

  3 Tilgjengelig

  Norsk

 • 30.09.2024 - 02.10.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 14.10.2024 - 16.10.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 21.10.2024 - 23.10.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 04.11.2024 - 06.11.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 11.11.2024 - 13.11.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 25.11.2024 - 27.11.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 02.12.2024 - 04.12.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 16.12.2024 - 18.12.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Lover, forskrifter, standarder, bruksanvisning
 • Norsok R-003
 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Løfting av personell
 • Ulike typer løfteredskap
 • Kritiske løfteoperasjoner
 • Roller og ansvar
 • Risikovurdering av arbeidsoperasjoner
 • Kranens begrensninger sikkerhets systemer
 • Lastediagrammer
 • Håndtering av kran
 • Kommunikasjon
 • Materialhåndtering
 • Barrierer
 • Evakueringsrutiner
 • Kontroll av løfteutstyr
 • Dokumentasjon
 • Samløft
 • Eksamen

Målsetting

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngåsOpplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2 juli 2004. som omfatter; interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder

Inntakskrav

Eleven må ha G5 Operatør sertifikat

Målgruppe

Kranførere som skal gjennomføre repetisjonskurs i tråd med NORSOK R-003

Avslutningsprøve

Teori:Minimum antall spørsmål: 30 Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 time Minimum score for å bestå prøven: 80%  Praksis: Antall oppgaver: 4

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til kandidater som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføringen, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator