Grunnkurs i verne og miljø

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 40 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Arbeidsmiljøloven med forskrifter og endringer
 • Petroleumsregelverket
 • Sjøfartsdirektoratets regelverk
 • Fysiske miljøfaktorer
 • Støy
 • Belysning
 • Klima
 • Kjemiske miljøfaktorer
 • Ergonomi
 • Psykososiale arbeidsmiljø
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Vernetjenesten
 • Eksamen

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud/ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Inntakskrav

Ingen forkunnskap kreves

Målgruppe

Verneombud, ledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg.(Arbeidsgiver plikter å sørge for at det drives planmessig vernearbeid og at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har den nødvendige innsikt i vernespørsmål til å føre kontroll).

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.