HMS kurs for ledere

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Arbeidsmiljøloven / Forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Vernearbeidet
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Verneombudets funksjon og oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenestens funksjon
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Psykososiale arbeidsmiljø
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid

Målsetting

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper Arbeidsmiljøloven krever av ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Inntakskrav

Det kreves ingen forkunnskap for denne opplæringen.

Målgruppe

Ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere.Arbeidsgiver plikter å sørge for at det drives planmessig vernearbeid og at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig innsikt i vernespørsmål til å føre denne kontrollen.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.Sertifikat kan bli utstedt om det ønskes.