Innføring i Norsok R-002

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Kursinnhold

 • Innledning
 • Generelle sikkerhetskrav
 • Felles krav
 • A. Utsettingsarrangement for redningsmidler
 • B. Materialhåndtering
 • C. Løfteredskap
 • D. Løfteutstyr i boreområdet
 • E. Heiser
 • F. Transportable enheter
 • G. Kraner
 • H. Fundamenter
 • I. Forløper til MOB båter
 • J. Løfteører og sjakler
 • K. Høy risiko områder

Målsetting

Kurset tar utgangspunkt i NORSOK standarden R-002 Lifting equipment, og gjelder for tekniske krav til løfteinnretninger og tilbehør på alle faste og flytende installasjoner, flyttbare innretninger, lektere og skip, samt på landbaserte anlegg der petroleumsvirksomhet utføres. Gjennom deltakelse på dette kurset vil en få økt kompetanse og forståelse for tolkninger og bruksområder for NORSOK standarden R-002. Kurset tar sikte på å gi en praktisk innsikt i bruk av standarden.

Inntakskrav

Ingen

Målgruppe

Teknisk personell, engineeringsselskaper, fabrikanter, leverandører, sakkyndig virksomheter, konsulentselskaper, innkjøpere, osv.

Avslutningsprøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon, om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn, og fødselsdato og signert av daglig leder/kurs koordinator