K06 Kontroll av lastebærere

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Regelverk, standard, retningslinjer
  • Lastebærere
  • Konstruksjon
  • Løftesett inkl. sjakler
  • Løfteåk, spredere, løfterammer
  • Periodisk kontroll av forskjellige lastebærere
  • Evaluering

Målsetting

Deltakerne skal etter gjennomført læretiltak kunne utføre periodisk kontroll av lastebærer for interntransport samt ekstraordinær kontroll av offshorecontainere for ilandsendelse

Inntakskrav

G11K Kontrollør Løfteredskap

Målgruppe

Personell som er tilknyttet sakkyndig virksomhet, som skal utføre periodisk kontroll av lastebærere for interntransport og eller skal uføre ekstraordinær kontroll av offshore containere for ilandsendelse

Avslutningsprøve

Teoretisk eksamenPraktisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator