Kjemikaliekurs

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Forskrifter
 • Farlige kjemikalier
 • CLP
 • Risikovurdering
 • Klassifisering av kjemikalier
 • Stoffkartotek
 • Oppbevaring og håndtering
 • Yrkeshygiene, Miljø
 • Sikkerhetsdatablad
 • Verneutstyr
 • Håndtering av kjemikalier
 • Arbeid hvor kjemikalier kan utgjør en fare
 • Nødvendige vernetiltak

Målsetting

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.

Inntakskrav

Ingen spesielle forkunnskaper

Målgruppe

Opplæringen er tilrettelagt for alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, eller som har ansvar med tilknytning til kjemikaliebehandling.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.