Løfteredskap mod. 2.3

 • 08.10.2024 - 09.10.2024

  15 Tilgjengelig

  Norsk

 • 19.11.2024 - 20.11.2024

  15 Tilgjengelig

  Norsk

 • 10.12.2024 - 11.12.2024

  15 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 16 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Løfteredskap
 • Løfteredskapstabeller
 • Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio)
 • Praktisk bruk av løfteredskap
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen Modul 2.3

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås

Inntakskrav

Min. modul 1.1

Målgruppe

Personell som skal bruke arbeidsutstyr, samt personell som er del av administrative og operasjonelle aktiviteter med løfteredskap

Avslutningsprøve

Teori  modul 2.3 Antall oppgaver: 30 Maksimal tid for prøve: 45 min. Minimum score for å bestå: 80%

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator