Løfteredskap modul 1-2.3 (O-1.1)

 • 05.08.2024 - 07.08.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 26.08.2024 - 28.08.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 16.09.2024 - 18.09.2024

  7 Tilgjengelig

  Norsk

 • 07.10.2024 - 09.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 28.10.2024 - 30.10.2024

  5 Tilgjengelig

  Engelsk

 • 18.11.2024 - 20.11.2024

  7 Tilgjengelig

  Norsk

 • 09.12.2024 - 11.12.2024

  7 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • Kjennskap til farlig gods, merking og håndtering
 • Løfteredskap
 • Løfteredskapstabeller
 • Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio)
 • Praktisk bruk av løfteredskap
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen Modul 1.1
 • Eksamen Modul 2.3

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe

Personell som skal bruke arbeidsutstyr, samt personell som er del av administrative og operasjonelle aktiviteter med løfteredskap

Avslutningsprøve

Teori del 1 modul 1.1 Minimum antall spørsmål: 30Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå: 80%Teori del 2 modul 2.3 Antall oppgaver: 30Maksimal tid for prøve: 1 time Minimum score for å bestå: 80%

Kursbevis / sertifikat

Et sertifikat vil bli utstedt til hver kandidat som har fullført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om treningssted, kursinnhold, dato for fullføring, kandidatens navn og fødselsdato og signeres av daglig leder/emneansvarlig