Masseforflytningsmaskin mod. 2.1-3.1

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Regelverk
 • Bruksområder
 • Ulykker
 • Oppbygging av forskjellige typer
 • Vedlikehold
 • Hydraulikk
 • Dieselmotorer
 • Dokumentasjon
 • Praksis 8t
 • ØvingsoppgaverEksamen

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Inntakskrav

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.

Målgruppe

Personell som i sitt virke skal arbeide med masseforflytningsmaskiner over 15 kw

Avslutningsprøve

Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator