Modul 2.2 Truck teori

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 14 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Krav til operatør
  • Trucktyper, truckulykker, konstruksjon og virkemåte
  • Kontroll og rapportering
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Bruk-/Sikkerhetsbestemmelser
  • Teori eksamen

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av trucker, slik at ulykker ved bruk unngås.

Inntakskrav

Modul 1.1

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck i arbeidssammenheng.

Avslutningsprøve

Teori

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator