Norsok R-003 N

 • 08.08.2024 - 08.08.2024

  16 Tilgjengelig

  Norsk

 • 02.10.2024 - 02.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 31.10.2024 - 31.10.2024

  19 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Introduksjon
 • Termer, definisjoner og forkortelser
 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Krav ved løfting av personell
 • Krav for ulike løfteinnretninger
 • Krav for ulike løfteredskap
 • Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
 • Kritiske løfteoperasjoner
 • Marine løfteoperasjoner
 • Roller og ansvar
 • Krav til opplæring
 • Krav til lokale prosedyrer
 • Logistikk, dok. merking
 • Håndsignaler
 • Vedlikehold
 • Sakkyndig virksomhet

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Inntakskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter NORSOK R-003.

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.