O-7.3 Fadder operatører/dekksoperatører

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Kursinnhold

 • Innledning
 • Fadder
 • Opplæringsplan
 • Regelverk
 • Roller og ansvar
 • Kompetansekrav
 • Hendelser
 • Løfteutstyr
 • Fadderavtale
 • Observasjonsteknikk
 • Kommunikasjon
 • Praktisk trening
 • Sikre løfteoperasjoner
 • Teoretisk prøve

Målsetting

Hovedmålet med læretiltaket er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bruke løfteinnretninger, og personell som skal bli dekksoperatører.

Inntakskrav

Løfteredskap, Offshore kran sertifikat, praktisk erfaring

Målgruppe

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal utøve rollen som fadder for personell under opplæring innen kraner og løfteoperasjoner.

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator