Operasjonelt Ansvarlig Person P-2.5

 • 22.08.2024 - 23.08.2024

  12 Tilgjengelig

  Norsk

 • 12.09.2024 - 13.09.2024

  14 Tilgjengelig

  Norsk

 • 03.10.2024 - 04.10.2024

  13 Tilgjengelig

  Norsk

 • 24.10.2024 - 25.10.2024

  15 Tilgjengelig

  Norsk

 • 14.11.2024 - 15.11.2024

  14 Tilgjengelig

  Norsk

 • 05.12.2024 - 06.12.2024

  15 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 16 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Myndihetskrav, Norsok R-003, G-OMO
 • Ulykker ved feil bruk, ansvar
 • Helhetlig planlegging
 • Utøve operasjonell ledelse
 • Kompetanse, vedlikehold
 • Oppbevaring av løfteutstyr
 • SJA, sikkerhetsbestemmelse kran
 • Personbefordring
 • Informasjonsutveksling
 • Fadderordning, øvelseskjøring
 • Klassifisering av enkle løfteinnretninger
 • Evaluering/Eksamen

Målsetting

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003

Inntakskrav

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er gjennomført og bestått:1. Dokumentert opplæring innen NORSOK standard R-003N eller R-005N, Sikker bruk av løfteutstyr.2. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1.1 + 2.3)

Målgruppe

Personell som skal lede løfteoperasjoner i tråd med Norsok R-003

Avslutningsprøve

Teori min. 15 spørsmål (20 min) 80% riktig for å bestå

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator