P-2.1 – P-3.1 G20 Fastmontert kran – Offshore kran G5

 • 16.09.2024 - 20.09.2024

  0 Tilgjengelig

  Norsk

  Fullt
 • 18.11.2024 - 22.11.2024

  9 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 16 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Roller, ansvar, kommunikasjon
 • Lover, forskrifter, standarder
 • Dokumentasjon og kontroll av G20/G5 kran
 • Kranenes konstruksjon og virkemåte (G20/G5)
 • Kranens sikkerhetssystemer
 • Kranens kapasitet, Lastediagram, lastekart
 • Dynamiske påkjenninger, begrensninger
 • Vinsj
 • Løft av personell
 • Kontroll av ståltau, kroker, blokker, skiver
 • Sikre løfteoperasjoner
 • Evaluering

Målsetting

Målsetningen for dette læretiltaket er at den som får opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og sikker bruk av  G5 Offshore kraner til håndtering av last internt, i åpen sjø, mot skip, og/eller flytende innretninger, kritiske løft samt undervannsløft.

Inntakskrav

18 årGjennomført og bestått mod. 1 og 2.3 LøfteredskapVed påbegynnelse til G5 Offshore kran del, skal G20 Teori være bestått

Målgruppe

Målgruppen for dette læretaket er kandidater som skal bli operatør av G5 Offshore kran

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve ca. 50 spørsmål

Kursbevis / sertifikat

Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringsted, kursinnhold, dato for gjennomføring, varighet, kandidatens navn og fødselsdator, være signert av daglig leder/kurs koordinator