Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6.

 • 05.08.2024 - 07.08.2024

  4 Tilgjengelig

  Norsk

 • 12.08.2024 - 14.08.2024

  3 Tilgjengelig

  Norsk

 • 19.08.2024 - 21.08.2024

  2 Tilgjengelig

  Norsk

 • 26.08.2024 - 28.08.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 02.09.2024 - 04.09.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 09.09.2024 - 12.09.2024

  0 Tilgjengelig

  Norsk

  Fullt
 • 16.09.2024 - 18.09.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 23.09.2024 - 25.09.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 30.09.2024 - 02.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 07.10.2024 - 09.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 21.10.2024 - 23.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 28.10.2024 - 30.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 04.11.2024 - 06.11.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 11.11.2024 - 13.11.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 18.11.2024 - 20.11.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 27.11.2024 - 29.11.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 02.12.2024 - 04.12.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 09.12.2024 - 11.12.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 16.12.2024 - 18.12.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering
 • Risikovurdering
 • Regelverk, standarder og ON veiledning
 • Dokumentasjon
 • Personlig verneutstyr
 • Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking
 • Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr,
 • Praktisk trening:
 • – Bruk av personlig verneutstyr
 • – Gjennomføring av brukerkontroll
 • – Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last
 • – Riktig bruk av hjelpeverktøy
 • – Kontrollister
 • – Sikkerhet under operasjon
 • – Bruk av barrierer
 • -Teoretisk og praktisk eksamen

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjeden fra leverandør til kunde og visa versa for å sikre at uønskede hendelser ikke forårsakes

Inntakskrav

Løfteredskap / Stroppekurs  modul 1.1-2.3 alternativt O-1.1 

Målgruppe

Personell som leder, koordinerer og arbeider med sikring av last

Avslutningsprøve

Teoretisk og praktisk prøve.Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig flervalgsprøve.Den skriftlige prøven består av 30 spørsmål. Det kreves minst 24 riktige svar.Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om, og kan vise:• Riktig bruk av personlig verneutstyr• Brukerkontroll av lastbærere og vurdere om den kan brukes eller ikke• Planlegge å gjennomføre pakking og sikring av en gitt last – Korrekt sikring av arbeidsområde – Riktig lastbærer – Riktig bruk av ulike lastsikringsutstyrDen praktiske prøven vurderes som bestått dersom elementene som er oppført under gir min. karakteren 4 i snitt, og minimum karakteren 2 i et del-element på en karakterskala fra 1 – 6 der 6 er best.:• gjennomføringen av lastsikring• brukerkontroll av lastbærer• bruk av lastsikringsutstyr• sikkerhet under lastsikringen

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator