Personløfter

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Regelverk
 • Ulykker
 • konstruksjon og virkemåte
 • Stabilitet
 • Kjennskap, bruk og kontroll
 • Klasseinndeling
 • Utpakking/ned pakking av personløfter
 • Daglig kontroll
 • Oppstilling
 • A Manuelt flyttbare og tilhenger monterte personløftere
 • B Alle personløftere operert fra kurv/plattform
 • Daglig kontroll
 • Oppstilling
 • Bruk- og sikkerhetsbestemmelser
 • Praktisk operasjon på aktuell personløfter
 • Kommunikasjon
 • Personlig verneutstyr
 • Eksamen

Målsetting

Ved gjennomført kurs for førere av personløftere skal kursdeltageren vise gjennom en teoretisk og praktisk prøve at han/hun kan betjene og føre en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Inntakskrav

Minimum 18 år

Målgruppe

Personell som i sitt virke vil komme til å bruke personløfter i arbeidssammenheng

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.