Regelverkskompetanse

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Petroleumstilsynet
  • Struktur av regelverket
  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Arbeidsmiljøloven
  • Forskrifter
  • Norsok R-002/R-003

Målsetting

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i petroleumsregelverket, og hvordan det skal forstås og brukes

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle som etter HMS-regelverket for Petroleumsvirksomhet har et ansvar i samsvar med Rammeforskriften § 7 om ansvar, samt andre med interesse.

Avslutningsprøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator